ÁSZF

Általános szerződési feltételek 

Általános szerződési feltételek

 

A honlap tulajdonosa
A honlap tulajdonosa a NANO-BÚTOR KFT.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:
Név: NANO-BÚTOR KFT.
Telefon:+36 30 329 7684
E-mail: info@nanobutor.hu

Egyéb ügyekben:
E-mail: info@nanobutor.hu

Hivatalos, vállalati ügyekben:
Név: NANO-BÚTOR KFT.
Telefon:+36 30 329 7684
E-mail: info@nanobutor.hu

A honlapon megjelenő adatok
Az nanobutor.hu címen elérhető honlapja információkat és adatokat, illetve hiperhivatkozásokon keresztül más honlapok információit tartalmazza. Ezek az információk és adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, aktualitásukra, helyességükre vagy teljességükre hivatkozni vagy hagyatkozni nem lehet. A NANO-BÚTOR KFT. fenntartja a jogot arra, hogy a megadott információkat vagy adatokat bejelentés nélkül bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy eltávolítsa. A NANO-BÚTOR KFT. fenntartja a jogot az információk és adatok külön bejelentés nélküli részleges vagy teljes megváltoztatására vagy azok elérhetőségének átmeneti vagy végleges megszüntetésére. Ez vonatkozik a felhasználók a NANO-BÚTOR KFT. esetleges rendszereiben tárolt adataira is.

Tartalmi garancia és felelősség
NANO-BÚTOR KFT. a jelen honlapon közzétett információk és adatok aktualitásáért, helyességéért és teljességért semmilyen garanciát nem vállal. A NANO-BÚTOR KFT. felelősséget vállal a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért és a lényeges szerződéses kötelezettségek gondatlanságból fakadó megsértése miatt keletkező károkért. Az utóbbi esetben a felelősség csak a szerződéskötéskor jellemzően előrelátható károkra vonatkozik. A fenti felelősségkorlátozás a NANO-BÚTOR KFT. törvényes képviselője vagy meghatalmazottja által elkövetett kötelességszegés esetén is érvényes. Ez mindenfajta kárra vonatkozik, de különös tekintettel olyan károkra, melyek hibák, késedelem vagy az adattovábbítás megszakadása, a technikai berendezések és szolgáltatások hibája, helytelen tartalmak, adatok elvesztése vagy kitörlése, vírusok vagy más, a jelen internetes kínálat használatából következő probléma miatt keletkeznek. A NANO-BÚTOR KFT. a honlap látogatói számára más honlapokra mutató linkeket is kínál, semmilyen felelősséget nem vállal a NANO-BÚTOR KFT. oldalain hivatkozott harmadik felek weboldalainak tartalmáért, hibátlanságáért, jogszerűségéért és működőképességéért. Továbbá a NANO-BÚTOR KFT. nem vállal felelősséget az ezen weboldalak üzemeltetői által alkalmazott adatvédelmi intézkedésekért. A hivatkozásokon keresztül elérhető weblapokat saját felelősségére látogassa.

Szellemi tulajdon
NANO-BÚTOR KFT. honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag a felhasználók személyes céljait szolgálják, azaz üzleti/kereskedelmi célra semmiképpen sem használhatók. A jelen honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Az információk és/vagy adatok sokszorosítása, megváltoztatása és terjesztése, különös tekintettel a szövegekre, szövegrészekre, képekre és hanganyagokra vagy mozgóképekre, a NANO-BÚTOR KFT. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

A NANO-BÚTOR Kft. célja, hogy a bútorgyártási, restaurálási tevékenysége a lehető legkisebb környezeti hatással járjon, és példát mutasson a környezetbarát megoldások tekintetében is, A társaság környezetvédelmi követelmények kielégítésével, környezeti teljesítményének fokozatos javításával igyekszik a környezetvédelem iránti elkötelezettségét bizonyítani. A társaság elkötelezett a környezetvédelem jogi és egyéb előírásainak betartása, a felhasznált természeti erőforrások mennyiségének csökkentése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodás, a környezetszennyezések megelőzése és a környezeti teljesítmény javítása iránt.
Ennek érdekében a társaság:
•    az alapanyagait és berendezéseit körültekintően szerzi be,
•    beszállítóit és szállítmányozóit tájékoztatja a környezetvédelmi elvárásokról,
•    a telephelyen az elérhető legkisebb környezeti hatással járó technológiát alkalmazza,
•    gyártási, termelési folyamatait nyomon követi és ellenőrzi,
•    munkatársait oktatásban részesíti és rendszeresen továbbképzi,
•    a legmodernebb járműparkkal igyekszik a környezetet óvni,
•    a környezeti eltéréseket kivizsgálja, a nyert tapasztalatokat felhasználja.
A társaság minden munkatársától elvárja, hogy a környezeti politikával azonosuljon, a napi
feladatait a környezetirányítási rendszernek megfelelve végezze, munkahelyi környezetét óvja, a
munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségügyi követelményeket betartsa.

Nagyfüged, 2020. május 01.

Nagy Norbert
Ügyvezető